İnsan ömrünün qısalması, artan xəstəliklər, eləcə də tibbə məlum olmayan, müalicəsi hələ də tapılmayan bir çox xəstəliklərin sayı, insanların təbii məhsullara müxtəlif kimyəvi qatışıqlar qatıb istehsal etməsi ilə daha da

E Kodu nədir? Qatqı maddələrinin qısa bir kodla adlandırılması ilk ola­raq Avropa ölkələrində 1962-ci ildə qəbul edilmişdir. 1964-cü ildə isə sistem, funksiyalarına görə kodlaşdırılmağa başlayır. Qidalara əlavə olunan qatqı

AB, qatqı maddələrini rəngləndirici, dadlandırıcı, köpürdücü, bərkidici, qatılaşdırıcı, durulaşdırıcı, tənzimləyici, aromat artırıcı, qoruyucu, həcmverici, parladıcı, nəm saxlayıcı, jelləşdirici, yaprıxmaya qarşı, turşuluq 

Müasir sənaye qatqı maddələri təbii və sintetik maddələrdən ibarət olub, əsas xammaddə­lərdən fərqlənən və qida maddəsi istehsalında son məhsulu hazırlamaq üçün istifadə edilən, qidanın istehsal, emal, pa­ketləmə və ya yığ