“Tarladan süfrəyədək” təhlükəsiz qida

27 MAY 2019

Qidalarda yarana biləcək fiziki, kimyəvi, bioloji və hər cür zərərlərin aradan qaldırılması üçün alınan tədbirlər məcmusudur. İnsan sağlamlığı üçün təhlükə yaradan və istehlaka uyğun olmayan qida, etibarlı ol

Qida təhlükəsizliyi

27 MAY 2019

XX əsrin ikinci yarısından etibarən hər sahədəki texnoloji inkişafların xəbərdar edici təsirilə dünya siyasətində və iqtisadiyyatında bir çox struktur dəyişikliklər olmuşdur. Bu vəziyyət halhazırda da davam edir. Bu dəyişikliklər dünya

Yeni qatqı maddələrinin hazırlanması

27 MAY 2019

E Kodu nədir? Qatqı maddələrinin qısa bir kodla adlandırılması ilk ola­raq Avropa ölkələrində 1962-ci ildə qəbul edilmişdir. 1964-cü ildə isə sistem, funksiyalarına görə kodlaşdırılmağa başlayır. Qidalara əlavə olunan qatqı

Qatqı maddələri niyə əlavə olunur

27 MAY 2019

AB, qatqı maddələrini rəngləndirici, dadlandırıcı, köpürdücü, bərkidici, qatılaşdırıcı, durulaşdırıcı, tənzimləyici, aromat artırıcı, qoruyucu, həcmverici, parladıcı, nəm saxlayıcı, jelləşdirici, yaprıxmaya qarşı, turşuluq 

Qatqı Maddəsi Nədir?

27 MAY 2019

Müasir sənaye qatqı maddələri təbii və sintetik maddələrdən ibarət olub, əsas xammaddə­lərdən fərqlənən və qida maddəsi istehsalında son məhsulu hazırlamaq üçün istifadə edilən, qidanın istehsal, emal, pa­ketləmə və ya yığ