Niyə qidaya qatqı maddələri əlavə olunur?

27 MAY 2019

AB, qatqı maddələrini rəngləndirici, dadlandırıcı, köpürdücü, bərkidici, qatılaşdırıcı, durulaşdırıcı, tənzimləyici, aromat artırıcı, qoruyucu, həcmverici, parladıcı, nəm saxlayıcı, jelləşdirici, yaprıxmaya qarşı, turşuluq tənzimləyici, köpüklənməyə qarşı, xarlanmağa qarşı, ferment, turşu, antioksidan, emulqator, duz, modifikasiya olunmuş nişasta və s. kimi sıralayır.

Qidalara qatqı əlavə etmə mövzusunda yuxarıdakı kimi nisbilik “mə­sum” məqsədlər elan edilsə də, əsl məqsəd belə açıqlana bilər:

İstehsalçıların məhsullarını daha sürətli, daha asan, daha səmərəli çıxarmalarını, məhsulların rəfdə daha uzun müddət po­zulmadan qalmasını təmin etmək;

Məhsulu həcmli göstərmək, asanlıqla hazırlanılan etmək, səmərəliləşdirmək;

Qidanı sənaye əmtəəsinə çevirmək və daşımağı asanlaşdırmaq;

Yerli dadları yox edərək, dünyanın hər bölgəsində eyni ləzzəti təqdim etmə arzusu;

Bütün insanları tək növ qidalanma, gizli aclıq yaşatma, asılılıq yaratmaq, firmaya və markaya xüsusi ləzzət vermə, məhsulları sirrli etmək ehtirası;

Bəşəriyyəti sonsuzlaşdırmaq.

 


qatqı qatqı maddəsi qida