Hər nə qədər vegeteriyanlar heç ət yemirlərsə də, insanoğlunun ətyeyənlər (etoburlar) sinifinin sonradan da olsa bir üzvü olduğu bir həqiqətdir. Bu səbəblə əti sevməyənimiz, yeməyənimiz çox azdır. Hələ bir də bahalı olmasaydı. Ə

Plastik qabların cızılmış və rənglərinin dəyişmiş olanlarındakı təhlükə daha böyükdür, bunların qətiliklə istifadə edilməməsi lazımdır. Bir də bu məhsulların altlarında yazılan geri dönüşüm kodlarına diqqət yetir

İlk olaraq onu qeyd etmək istərdik ki, bütün ərzaqlar istehsalçı tərəfindən tövsiyə olunan müddət ərzində istifadə olunmalıdır. Əgər həmin müddət ərzində istifadə edə bilmiriksə, onda biz onları donduraraq istifadəyə yar

Ət və ət məhsulları ilə süd və süd məhsulları soyuducu şərtlərində 0-4 °C də mühafizə edilməlidir.Kiflənmiş, çürümüş, pozulmuş qidaların heç bir hissəsi istehlak 

Qidalarda yarana biləcək fiziki, kimyəvi, bioloji və hər cür zərərlərin aradan qaldırılması üçün alınan tədbirlər məcmusudur. İnsan sağlamlığı üçün təhlükə yaradan və istehlaka uyğun olmayan qida, etibarlı ol

XX əsrin ikinci yarısından etibarən hər sahədəki texnoloji inkişafların xəbərdar edici təsirilə dünya siyasətində və iqtisadiyyatında bir çox struktur dəyişikliklər olmuşdur. Bu vəziyyət halhazırda da davam edir. Bu dəyişikliklər dünya